startpagina  
  voeding favorieten perspectieven   ideeŽnbus   column activiteiten  
 
 
Ideeënbus

Ideeën willen nogal eens veranderen, voordat ze concreet worden toegepast. Middels deze pagina wil ik het collectief intellect inschakelen om een idee te laten rijpen. Elk idee is welkom, want jouw idee kan anderen weer inspireren.


Zelf een idee aanmelden    Op een idee commentaar geven


Inhoudsopgave ideeënbus (1, 2 en 3: mijn favorieten)
Muziekprogramma's krijgen een knop voor fade-out
Telefoon als lichtwekker
Ontdooien van de vriezer
Een duidelijke presentatie
Verhandelbare bankplichten 3
De collecte als investering
Variant op het Max Havelaar keurmerk
Stemmen op je eigen winkel 2
Belonen van verantwoord beleggen
Verzorgingspremie betalen in natura
Minder verkeer in de wijk
Wachten buiten de wachtkamer
Regenkans via SMS
Met een snelheidsbegrenzer de snelweg op
Invoeren van een demotax
Nieuwsgierige amateurs op internet kunnen elkaars informatie beter vinden 1
Meer keuze bij geluid op T.V.
Inschrijven op de verkoop van bibliotheekboeken
Politieke campagne in het theater
Minder snelheidsverschil bij het zwemmen
Pakket bezorgen bij het buurtcentrum6-3-13  Muziekprogramma's krijgen een knop voor fade-out
Versie 1 Naast knoppen voor afspelen, stoppen, pauzeren, etc., krijgen muziekprogramma's ook een knop voor fade-out. Door hier op te klikken neemt het volume van de muziek geleidelijk af tot nul.

Naast de knop komt een uitklapmenu, waarin je de tijdsduur van de fade-out kunt instellen. Deze tijdsduur komt als getal op de fade-out knop te staan. Dit verkleint de kans op verrassingen.

De aanleiding van dit idee is een 'stoffige' volumeknop in een ruimte waar ik biodanza heb gedaan. Het wegdraaien van de muziek gaat dan gepaard met gekraak via de luidsprekers. In dergelijke situaties heb ik graag de beschikking over een software-matige volumeknop die makkelijk te bedienen is.

De te kiezen tijdsduur van de fade-out ligt wat mij betreft tussen de 0,1 seconde en de 30 seconden.
 
26-1-12  Telefoon als lichtwekker
Versie 1 Al een paar jaar gebruik ik een lichtwekker, waarmee ik mezelf op een milde manier wakker maak. Ik bedenk me nu: wat een lichtwekker kan, kan een moderne telefoon toch ook!

Een belangrijk punt van een lichtwekker, is voor mij een geleidelijke toename van de lichtsterkte. Ook laat ik het wekgeluid graag zacht beginnen. Bij mijn ideale lichtwekker kan ik bij zowel de lichtsterkte als het geluidsniveau instellen, hoe lang het duurt voordat het gewenste maximale niveau wordt bereikt.

Als deze app beschikbaar komt (is?), wordt het voor mij wel erg verleidelijk om ook zo'n bling bling apparaat te kopen.
 
15-3-10  Ontdooien van de vriezer
Versie 1 Vorige week ging een huisgenoot van me de vriezer weer eens ontdooien. Een fikse klus... Verschillende strategieën hebben we al uitgeprobeerd, zoals een föhn, een pan met heet water en een plantenspuit met heet water.

Voor een nieuwe aanpak heb ik de medewerking van de fabrikant nodig. De vriezer krijgt de mogelijkheid om warm water door de koelelementen te laten stromen. Ik verwacht dat op die manier het ijs snel loslaat en in grote stukken is te verwijderen.

Belangrijk detail: de knop voor verwarmen kun je pas inschakelen, als de deur van de vriezer een minuut open heeft gestaan. Dit verkleint de kans dat iemand per ongeluk de opwarm-functie inschakelt.
 
12-8-05  Een duidelijke presentatie
Versie 2 Deze week gaf de Raad van State aan dat ze twijfelt over de effectiviteit van de openbaarheid van topinkomens. Je vergroot de effectiviteit door de informatie over de topinkomens overzichtelijk te presenteren. Laat de overheid geld steken in een duidelijke  internetsite over topinkomens.

Zelf zal ik zo'n site gebruiken, als ik bijvoorbeeld hulp van thuiszorg nodig heb. Kleine kans dat ik voor Amsterdam Thuiszorg kies, gezien het topsalaris van 250.000 euro (zie ook de pagina over thuiszorg).
 
23-7-05  Verhandelbare bankplichten
Versie 2 Wat mij betreft, komen er meer openbare zitplaatsen en wel voor de etalages van winkels. Elke winkelier moet een bank plaatsen ter breedte van bijvoorbeeld de helft van zijn winkel.

Winkeliers die hier geen trek in hebben, kunnen hun bankplicht aanbieden aan collega-winkeliers. Deze wisselwerking bepaalt de prijs van een strekkende meter bank.

De overheid biedt de winkeliers de mogelijkheid gratis een standaard-bank aan te schaffen.
 
7-7-04  De collecte als investering
Versie 1 Stel je geeft jarenlang geld aan de hartstichting. Bij een hartkwaal moet je toch het volle pond voor de behandeling en de medicijnen betalen.

Je zou de hoogte van de giften kunnen vergelijken met het aantal jaren schadevrij rijden in een auto. Hoe meer je betaalt, hoe meer voordeel je hebt. Bij een hartkwaal berekent de verzekering de verhouding tussen de som van je giften en de som van je inkomen. Als je veel van je inkomen hebt besteed aan medische giften, krijg je meer korting op je eigen bijdrage.

Het lijkt me het meest praktisch alle medische giften op ťťn hoop te gooien. Mensen moeten wel de moeite nemen hun giften te vermelden bij de belastingaangifte.
 
24-4-04  Variant op het Max Havelaar keurmerk
Versie 1 De aanleiding van dit idee is mijn wens om de consument inzicht te geven of hij met zijn aankoop de solidariteit tussen rijken en armen vergroot of verkleint.

Het Max Havelaar keurmerk geeft aan of de producent een eerlijke prijs krijgt voor zijn producten. In dit keurmerk komt niet tot uiting hoe groot de solidariteit in het betreffende land is. Ik vind een land solidairder naarmate het inkomensverschil tussen de armste en de rijkste tien procent van de inwoners kleiner is.

Ik stel me een keurmerk voor in de vorm van een cirkel, verdeeld in drie Ďtaartpunten'. De volledige cirkel staat voor de totale arbeidstijd die nodig is om een product te maken. De eerste taartpunt geeft aan welk deel van de arbeidstijd is verricht in een land waarin de rijkste groep niet meer verdient dan bijvoorbeeld tien keer de inkomsten van de armste groep. De andere twee taartpunten geven de bijdrage aan van de arbeiders uit landen van respectievelijk de middengroep (Verenigde Staten?) en de staartgroep (bijv. China).

Nu kiezen bedrijven er vaak voor om vooral het eenvoudige werk in lage-lonen-landen uit te voeren. Dit gebeurt vaak uit concurrentie-overwegingen. De keerzijde van deze keuze is dat de solidaire landen te kampen hebben met minder werkgelegenheid. Het lijkt mij legitiem dat (solidaire) landen de verkoop van solidaire producten stimuleren via het belastingstelsel.

Een naam voor dit keurmerk kan zijn het WOL-keurmerk. WOL staat voor Web Of Life, naar het boek van Fritjof Capra (zie elders). Wellicht krijgen zelfs mensen met anglofobie een warm gevoel bij deze naam.
 
25-1-04  Stemmen op je eigen winkel
Versie 1 De mensen in een wijk kunnen eens in de, zeg, zeven jaar stemmen welke winkelketen hun voorkeur geniet. Hierdoor is niet de economische prestatie van de winkel maatgevend, maar de mate waarin de winkel aansluit bij de behoeften van de mensen in de wijk.
 
20-8-03  Belonen van verantwoord beleggen
Versie 1 De aanleiding van dit idee is het fenomeen successierechten. Mijns inziens is het geld bij de overheid niet per definitie in betere handen. Onder bepaalde voorwaarden wil ik de overdracht van geld van de ene generatie op de andere generatie vrijstellen van successierechten.

Ik geef de voorkeur aan het principe: hoe langer je een bedrag verantwoord belegt, hoe minder successierechten de erfgenamen hierover betalen. Als de erfgenamen het geld verantwoord blijven beleggen, tellen deze jaren mee in de definitieve vaststelling van de successierechten.

Ik vond het joodse jubeljaar een mooie gedachte (grofweg: iedere 49 jaar begint iedereen weer bij start), maar de hedendaagse bureaucratie maakt het mogelijk onderscheid te maken tussen de verschillende particuliere beleggers.
 
8-8-03  Verzorgingspremie betalen in natura
Versie 1 In veel verpleeg- en verzorgingstehuizen is een tekort aan personeel. Een deel van de volwassenen is echter capabel om het werk op niveau van helpende uit te kunnen voeren. Door deze mensen mee te laten helpen, kunnen de ouderen voldoende zorg krijgen.

Via de belastingen maak je het aantrekkelijk, om bijvoorbeeld een dag per maand in de zorg te werken. Hierover zullen ook afspraken met de werkgevers moeten worden gemaakt. De vergoeding van het werk kan er in elk geval uit bestaan, dat je minder premie betaalt voor ziektekosten.

Deze constructie maakt het ook mogelijk dat mensen wiens hulpbehoevende ouders op grote afstand wonen, in hun eigen buurt uit dank anderen helpen.
 
17-6-03  Minder verkeer in de wijk
Versie 1 Dit idee is gebaseerd op de mogelijkheid om met electronica onder het wegdek de aanwezigheid van een auto te detecteren.

Je plaatst de electronica onder de parkeervakken in een straat. Zodra alle parkeervakken bezet zijn, gaat aan het begin van de straat het electronische bord inrijverbod  branden. Overtreders worden geflitst.

Je kunt het systeem uitbreiden door ook onder het wegdek electronica te plaatsen. Als de electronica een volle weg meet met nog enkele vrije parkeerplaatsen, treedt het inrijverbod ook in werking.

Een verfijning van het systeem is, dat bijvoorbeeld winkeliers het recht kunnen kopen om hun klanten te vrijwaren van een boete. De klant meldt dan bij de winkelier zijn nummerbord.
 
17-6-03  Wachten buiten de wachtkamer
Versie 1 Bij binnenkomst in een wachtkamer trek je een nummertje. Je krijgt bovendien de mogelijkheid om een SMS te ontvangen, wanneer bijvoorbeeld de derde persoon voor jou aan de beurt is. Op die manier hoef je niet steeds de teller in de wachtkamer in de gaten te houden en kun je ergens anders wachten.

Het is aan de instantie waar je komt, hoeveel de SMS-service je kost. Het kan dus nodig zijn het nummerapparaat uit te breiden met een betaalfunctie.
 
13-5-03  Regenkans via SMS
Versie 1 Je wilt bijvoorbeeld weten hoe groot de kans is dat het binnen een half uur gaat regenen en wel in een straal van 10 km rondom je huidige positie. Je sms-t tijdsduur en afstand door.

Als respons krijg je de kans op regen, eventueel aangevuld met de verwachte hoeveelheid neerslag in de opgegeven tijdsspanne.
 
19-4-03  Invoeren van een demotax
Versie 2

(Versie 1)
Bij nader inzien leven er in democratische landen ook aardig wat mensen die niet door eigen arbeid rijk zijn geworden. En deze rijke elite is bovendien goed in staat om zichzelf rijk te houden. Lee Harris laat zich er niet over uit hoe in hoeverre deze mensen een gebrek aan realiteitszin hebben.
 
1-8-03  Met een snelheidsbegrenzer de snelweg op
Versie 2

(Versie 1)
Dit idee blijkt ook in het laatste verkiezingsprogramma van GroenLinks te staan. Nu is het wachten op de medewerking van de andere politieke partijen.
 
26-3-03  Nieuwsgierige amateurs op internet kunnen elkaars informatie beter vinden
Versie 1 Nu kenmerkt internet zich door vluchtigheid en anonimiteit. Dit zorgt voor een gebrekkige informatie-uitwisseling tussen amateurs: personen die een ambacht uit liefhebberij beoefenen, er niet hun beroep van maken. Mijns inziens kost het de amateurs nu teveel moeite een reputatie op te bouwen in de digitale wereld.

Je kunt de vluchtigheid van internet wegnemen. Met een nog te maken programma legt een bezoeker met een paar muisklikken vast, wat hij vindt van het artikel. Elke bezoeker kan zijn oordeel geven en de schrijver bouwt dus bij elke bezoeker een reputatie op. Bij een positief oordeel krijgt de bezoeker vervolg-artikelen van die schrijver op een presenteerblaadje aangereikt. Alsof je een speld in een hooiberg vindt.

Luie lezers kunnen er voor kiezen op het oordeel van andere, actieve lezers te vertrouwen. Een actieve lezer stelt zijn oordeel over schrijvers dus beschikbaar aan andere lezers. Je kunt dus op twee manieren een reputatie opbouwen: als schrijver en als beoordelaar van schrijvers.

Nu moet je bijvoorbeeld bij een nieuwsgroep zelf onthouden, welke schrijvers je wilt volgen. Het zou zo handig zijn, als een stuk software deze taak van je overneemt.
 
26-3-03  Meer keuze bij geluid op T.V.
Versie 1 Bij een voetbalwedstrijd krijg je ongevraagd de stem van de commentator er bij. Met de huidige stand van de techniek moet dat toch anders kunnen.

Je kunt bijvoorbeeld kiezen voor alleen het stadion-geluid. Of je kunt kiezen voor een partijdige commentator van partij A of B.
 
26-3-03  Inschrijven op de verkoop van bibliotheekboeken
Versie 1 In de bibliotheek staat vaak een karretje met bijna versleten boeken, die je voor weinig geld kunt kopen. Nu moet je dagelijks naar de bibliotheek toe, als je een speciaal boek op de kop wilt tikken.

Je kunt rustig thuis blijven zitten, indien je op de internet-pagina van de bibliotheek kunt aanklikken dat je geÔnteresseerd bent in een bepaald boek. Net als bij andere internet-veilingen kan de bibliotheek een einddatum noemen en het boek daarna aan de hoogste bieder verkopen.
 
26-3-03  Politieke campagne in het theater
Versie 1 Ik breng bij voorkeur mijn stem uit op iemand, waarvan ik enig idee heb hoe hij/zij zich opstelt in uiteenlopende situaties.

Tijdens een vakantie bij Buitenkunst viel het me op, dat ik na een week zingen de mensen minder goed kende dan na een dag acteren. Oftewel: laat de politici een cursus improviseren volgen en laat ze in het theater spelen. Je kunt dan voor een voorstellingsvorm kiezen, waarin debatteren wordt afgewisseld met improviseren. De improvisatie kan gaan over een onderdeel van het debat.
 
26-3-03  Minder snelheidsverschil bij het zwemmen
Versie 1 In een zwembad kun je bij het baantjes trekken een baan kiezen die past bij jouw snelheid. Het blijkt dat er notoire mis-inschatters zijn. Vaak schatten deze mensen hun zwemsnelheid te hoog in.

Je kunt aan beide uiteinden van een baan een draaischijf plaatsen. De draaischijf is verdeeld in acht taartpunten, die kleurenblinde of slechtziende zwemmers ook van elkaar kunnen onderscheiden. Als zwemmer zwem je snel genoeg als je bij het aantikken steeds dezelfde kleur taartpunt bovenaan ziet.

Idealiter stelt de badmeester bij elke baan de draaisnelheid in en stemt dit af op de drukte in elke baan. Waarschijnlijk wordt de draaisnelheid van de schijven eenmalig ingesteld. Toch is het het overwegen waard, om op speciale tijdstippen de tijd te veranderen. In de programmering van het zwembad kan de zwemtijd van de snelste baan worden genoemd. Zo weten de snelle zwemmers wanneer ze voluit kunnen gaan.
 
26-3-03  Pakket bezorgen bij het buurtcentrum
Versie 1 Voor de bezorging van pakketten moet je thuis zijn. De realiteit is dat je van je buren vaak ook niet weet of zij overdag thuis zijn. Uiteindelijk kun je je pakket ophalen op het postkantoor.

Het zou handig zijn als je bij het buurtcentrum je pakket aan het eind van de dag kunt ophalen. Het lijkt me dat het buurtcentrum er bij gebaat is bij zoveel mogelijk contact met de buurt.

Uit logistieke overwegingen is het raadzaam je bezorging aan te melden. De persoon in het buurtcentrum kan dan inschatten of er op de betreffende dag nog ruimte is voor een extra bezorging. Ik weet niet in hoeverre het buurtcentrum zich kan verzekeren tegen diefstal van de bezorgde pakketten.
 
31-3-03  Invoeren van een demotax
Versie 1 Lee Harris zegt in Trouw (29-3, p. 38-39) dat veel regimes in het Midden Oosten een gebrek aan realiteitszin hebben. Dit kunnen zij zich veroorloven, omdat zij rijk geworden zijn vanwege de verkoop van hun natuurlijke grondstoffen.

Met de demotax belast je in landen met vrijheid van meningsuiting de natuurlijke grondstoffen, die afkomstig zijn uit landen waar de vrijheid van meningsuiting min of meer afwezig is. Met de ontvangen demotax bevorder je de kennis in de beknottende landen. Dit kan bijvoorbeeld door een breed spectrum aan literatuur te vertalen in de desbetreffende talen. Door deze literatuur via diverse media te verspreiden, kunnen onmondige mensen tegen lage kosten hun kennis vermeerderen.

Op korte termijn leidt dit tot minder inkomsten voor de dictatoriŽle regimes, wat een prikkel kan zijn tot meer realiteitszin. In combinatie met kritischer onderdanen leidt dit op lange termijn wellicht tot meer structurele vrijheid van meningsuiting in deze landen.
 
6-4-03  Met een snelheidsbegrenzer de snelweg op
Versie 1 Als mensen van A naar B gaan, wil het voorkomen dat de auto het meest aangewezen vervoermiddel is. Nu laten veel mensen zich op de snelweg opjutten om sneller dan 100 km/u te rijden. Met een snelheidsbegrenzer in de auto kan de chauffeur in zijn zwakke momenten hier niet aan toegeven.

In het kader van 'de vervuiler betaalt' wil een chauffeur beloond worden voor zijn milieuverantwoorder rijgedrag. Je kunt bijvoorbeeld de autobezitters die niet kiezen voor een begrenzer, meer wegenbelasting laten betalen. Op deze manier voorkom je dat met name auto's die zelden op de snelweg komen, begrensd worden.

De chauffeur met begrenzer gaat zich aan dezelfde inhaal-regels houden als vrachtwagenchauffeurs. De chauffeur kan een snelheidssticker op de auto plakken, als hij zich daardoor minder bezwaard voelt.