startpagina   
  voeding favorieten perspectieven ideeënbus   column   activiteiten  
 
Op een column commentaar geven


De column-onderwerpen

God als zilversmid
Het waterraadsel
~ ~ 1 januari 2013 ~ ~
~ ~ 1 januari 2012 ~ ~
De zorg als dans
~ ~ 1 januari 2011 ~ ~
Twee weken bij Humaniversity
~ ~ 1 januari 2010 ~ ~
Uiteenlopende bedragen in debat over zonne-energie
Rust, reinheid en regelmaat
Strafrecht lijkt averechts te werken
Communicatie en de "zwakste schakel"
De prijsvorming bij olie
Alternatieve meningen via internet of de vakbonden
Zes vragen over techniek
~ ~ 1 januari 2009 ~ ~
Andrew Weil over drugs
Incident, verdacht, patroon
Zuur/base-evenwicht in de voeding
~ ~ 1 januari 2008 ~ ~
Scenario van het (huwelijks) relatiedrama
Leegte in en om ons
Dagindeling en TV-kijken
Marktwerking ondermijnt vertrouwen
Duurzaam beleggen
Ook gehoorzaam in oorlogstijd
Nominaties voor het onderwijs
De ene consument is de ander niet
~ ~ 1 januari 2007 ~ ~
Nijmeegse vierdaagse
Vrijheid van meningsuiting
Relatie VS - islam
~ ~ 1 januari 2006 ~ ~
NRC of Ode?
Rente en religies
Matteüs 25:14-30
Foto in beeld
Vrij verkeer van personen
Trein, bus of liften?
Giro 555
~ ~ 1 januari 2005 ~ ~
De media als olie op het vuur
In wiens bed men slaapt, wiens woord men spreekt?
De strijd van Ayaan
Het jaarsalaris van een leeuw
Organisatiegraad
Lang leve de ruggespraak
Superroofdier
Heersende verhalen
Integratie op z'n West-Europees
Economische immigranten
Geliefde woont in het buitenland
Hoezo, intellectueel eigendom?
Hoofddoeken, hoeren en kabouters
Gift of investering?22-11-13  God als zilversmid
Versie 1 In zijn boek "The Emotion Code" heeft Bradley Nelson tegen het eind een prachtig verhaal opgenomen. Hieronder staat mijn vertaling van dit verhaal.


Een keer bestudeerde een groep vrouwen het boek Maleachi in het Oude Testament. Toen zij hoofdstuk 3 bestudeerden, kwamen ze vers 3 tegen, waarin staat: Hij zal zitting houden als iemand die zilver smelt en het zuivert. Dit vers zette de vrouwen voor een raadsel en ze vroegen zich af wat dit vers zei over de hoedanigheid en het wezen van God. Eén van de vrouwen bood aan zich te verdiepen in het zuiveringsproces van zilver en daar bij de volgende Bijbelstudiedag verslag van te doen.

Die week nam de vrouw contact op met een zilversmid en maakte de afspraak om hem aan het werk te zien. Zij noemde alleen maar haar nieuwsgierigheid naar het zuiveringsproces van zilver en zei verder niets over de achterliggende redenen van haar bezoek. Zij keek naar de zilversmid, hoe hij een stuk zilver in het vuur hield en het verhitte. Hij legde uit dat voor het zuiveren van zilver, het nodig is het zilver midden in het vuur te houden, daar waar de vlammen het heetst zijn zodat alle verontreinigingen worden weggebrand.

De vrouw dacht aan God die ons op zo'n hete plek houdt - ze dacht opnieuw aan de vers, dat hij zitting zal houden als iemand die zilver smelt en het zuivert. Zij vroeg de zilversmid of het waar was dat hij de hele tijd bij het vuur moest zitten tijdens de zuivering van het zilver.

De man antwoordde "Ja" en legde uit dat hij er niet alleen maar bij moest zitten om het zilver vast te houden, maar dat hij het zilver ook in de gaten moest houden zolang het in het vuur was. Als het zilver iets te lang in het vuur zou blijven, zou het worden beschadigd.

De vrouw was voor een moment stil. Toen vroeg ze de zilversmid "Hoe weet u wanneer het zilver volledig gezuiverd is?"

Hij glimlachte naar haar en zei: "Oh, dat is makkelijk. Wanneer ik mezelf er in zie."

Mocht je vandaag de hitte van dit wereldse vuur voelen, herinner je dan dat God's ogen op je gericht zijn.
 
30-6-13  Het waterraadsel
Versie 2 Het boek "De ontdekking van het waterraadsel" trok mijn aandacht omdat ik zocht naar boeken over Viktor Schauberger. Al lezende blijkt dit boek vooral te gaan over Johann Grander, ook iemand die afwijkende ideeën heeft over de mogelijkheden van water.

Wat me tegenvalt aan dit boek, is dat de titel suggereert dat er een waterraadsel is, terwijl van Grander zijn werkwijze alleen de voordelen aan bod komen. Alsof de oplossing van het raadsel er is!

Na wat ik over Schauberger heb gelezen, vermoed ik dat hij de aanpak van Grander ziet als een quick fix. Zo'n aanpak kan heel effectief zijn en toch blijft er bij mij een flinke twijfel of het door Grander behandelde water heilzaam voor me is.

Ik vermeld dit boek elders op deze website  wel bij mijn favorieten, vooral om middels deze column Viktor Schauberger los te koppelen van Johann Grander.

Tot slot iets dat los staat van bovenstaande. Enkele zinnen uit het boek spreken me erg aan. Ze staan op pagina 35.
"Terwijl het niet zo moeilijk aannemelijk te maken is dat grote musici dimensies ingaan die voor de beste muziektheoretici gesloten blijven, omdat in de muziek de beoefenaar in hoger aanzien staat dan de theoreticus, is het in de natuurwetenschap precies andersom. Hier gelden de "theoretici" als de houders van de absolute kennis en de "onontwikkelde beoefenaars" als excentriekelingen die niet serieus genomen moeten worden."
Het woord "dimensies" drukt voor mij uit dat er (veel) meer is dan het direct zichtbare. En het contact hiermee gaat voor mij via doen vanuit liefde en passie en niet via denken.
 
23-11-11  De zorg als dans
Versie 1 Sinds een jaar of zes maak ik een proces door van denken naar voelen, van mijn hoofd naar mijn hele lichaam. Biodanza heeft dit proces bij mij aangewakkerd.

Inmiddels heb ik de opleiding tot biodanzafacilitator afgerond. Een onderdeel van de opleiding is een verhaal te schrijven dat raakvlakken heeft met leven, want het leven staat nummer 1 bij biodanza.

In mijn werk als verzorgende in de thuiszorg staat voor mij het leven ook centraal. Daarom kwam ik op de gedachte: hoe zou het bedrijf waar ik werk er uit zien, als we als bedrijf het leven centraal?

Het resultaat kun je lezen op deze site: De zorg als dans.
 
9-2-10  Twee weken bij Humaniversity
Versie 1 In januari heb ik twee weken bij Humaniversity vertoefd. De aanleiding hiervoor was een heerlijk weekend in november. Na dit weekend bruiste ik van energie en dat smaakte naar meer.

Een verblijf van twee weken betekent bij Humaniversity dat ik door de week de rol van toerist aanneem. Dat is voor iedereen in het gebouw te zien, door de pet die ik continu draag. Ik krijg van tijd tot tijd een nieuwe naam. Ik begon bijvoorbeeld met de naam friend. Het is steeds de bedoeling dat ik zo goed mogelijk invulling geef aan mijn naam. Dit kostte mij vooral moeite bij de naam powerful and sexy. Tegelijk leer ik door zo'n rol nieuwe kanten van mij te ontwikkelen.

De dagen zijn steeds vol gepland met allerlei activiteiten. Bijvoorbeeld: half zeven opstaan, dynamische meditatie, douchen, eten, schoonmaken, sessie, eten, afwassen, sessie, douchen, eten, afwassen, sessie, pauze, coffee shop en tegen twaalven toestemming om naar bed te gaan. Het lukte mij voldoende energie uit de diverse meditaties of de ontmoetingen te halen, zodat de korte nachten me niet opbraken. Waarschijnlijk plukte ik deze weken ook de vruchten van mijn danservaring en de bezoeken aan mijn fasciatherapeut Paulo.

Achteraf hebben twee dingen me vooral parten gespeeld: mijn rol van nieuweling en een intens programma. Als nieuweling ben ik snel geneigd me aan te passen, zeker in combinatie met een intens programma. Hierdoor heb ik een basale behoefte van mij niet vervuld, namelijk de tijd nemen voor het contact maken met de ander. Ik schiet bij Humaniversity blijkbaar eerder in de rol van Marta dan in de rol van Maria (zie Lucas 10:38-42). Anders gezegd: ik heb me aangepast aan het hoge yang-gehalte van het toeristen-programma.

Voor een volgende werk-aan-mezelf project ga ik op zoek naar een instantie, waar in het programma yin en yang meer in evenwicht zijn.
 
27-7-09  Uiteenlopende bedragen in debat over zonne-energie
Versie 1 Het afgelopen jaar ben ik meer gefocust op de berichtgeving over zonne-energie. Aanleiding is de aflevering Here comes the sun  van VPRO Tegenlicht. Daarin komt ter sprake dat Duitsland als eerste land is gestart met een serieuze stimulans van duurzame energie. De geschatte kosten van deze stimulerende wetgeving lopen nogal uiteen.
  - In de documentaire noemt de voice-over een bedrag van ca. 12 euro per jaar per Duits huishouden.
  - Een aantal maanden geleden meldt de NRC, dat het ministerie van Economische Zaken inschat dat deze wetgeving een Nederlands huishouden 'enkele honderden euro's per jaar' gaat kosten.
  - Zaterdag 18 juli noemt de NRC in een uitgebreid artikel  een bedrag van 37 euro per jaar per Duits huishouden.
  Drie bedragen, welke is geloofwaardig? De uitkomst heeft waarschijnlijk te maken met de snelheid van invoering van duurzame energie. In de wetgeving is opgenomen, dat de vergoeding voor duurzame energie langzaam afneemt (zie bijvoorbeeld deze pagina). Dit als compensatie van technologische ontwikkelingen. Met een dergelijke dynamiek in de wetgeving is wellicht een scenario te bedenken met als uitkomst een bedrag van honderden euro's per jaar. De praktijk in Duitsland laat zien, dat het zo'n vaart (nog?) niet loopt.

Nederland aarzelt over invoering van deze wetgeving. Vanaf de zijlijn wil ik graag inzicht krijgen, op welk scenario de verwachte kosten per Nederlands huishouden zijn gebaseerd.
 
11-6-09  Rust, reinheid en regelmaat
Versie 1 Jarenlang waren de drie woorden rust, reinheid en regelmaat een soort mantra voor me. Ze verwoordden voor mij een leefwijze, waar ik me goed bij voelde. Wat er voor mij is veranderd, is de uitleg die ik aan deze woorden geef.

Het eerste woord waar bij mij de uitleg begon te schuiven, is reinheid. Ik associeerde reinheid bijvoorbeeld met handen wassen en stofzuigen. Tijdens mijn (niet afgeronde) opleiding tot verpleegkundige gingen we in een les steeds uitgebreider onze handen wassen. Na elke variant maakten we vingerafdrukken op petrischaaltjes. Er bleken geen bacteriën te groeien in het schaaltje, dat hoorde bij een weinig alledaagse wijze van handen wassen: geen kraan aanraken en goed drogen met een weggooi-doekje.

Nu zie ik reinheid als de mate, waarin ik mijn lichaamsgrens (huid, etc.) op de proef stel. Ik merk bijvoorbeeld dat ik door in mijn neus te peuteren, eerder verkouden word. Door niet te peuteren houd ik de grens tussen binnen en buiten mijn lichaam beter in stand. Verder zit ik nu in een traject van meerdere darmspoelingen. Door de darmspoelingen reinig en ontspan ik mijn dikke darm, een ander soort grens tussen binnen en buiten. In het verlengde van reinheid kies ik ook voor "rein" eten: eten dat afkomstig is uit een prikkelende omgeving.

Na reinheid werd mijn uitleg bij het woord regelmaat ook specifieker. Regelmaat had bij mij vooral te maken met de klok. Vaste tijd opstaan, vaste werk- en eettijden en op een vaste tijd weer naar bed. Nogal mechanisch en bovendien leg ik mezelf grenzen op, waarbinnen veranderingen in mijn leven kunnen plaatsvinden.

Regelmaat waardeer ik nu als een hulpmiddel om effecten op de lange termijn te gaan ervaren. Na bijvoorbeeld de eerste les biodanza merkte ik, hoe zo'n avond me verzachtte. Door regelmatig met biodanza bezig te zijn, heb ik deze ervaring in mijn dagelijkse leven kunnen integreren. Regelmaat houdt nu voor mij in, dat ik aandacht blijf geven aan activiteiten waar ik een duidelijke klik mee voel.

Ik zit nu middenin een aanpassing van het woord rust. Ik dacht lange tijd dat het woord rust als enige van de drie voor mij geen herijking behoefde. Ik associeerde rust met bewust in het nu zijn. De herijking zit 'm voor mij in één aspect van rust: rust in de zin van uitrusten. Wellicht door mijn exacte vooropleiding zag ik uitrusten in het perspectief van de wet van behoud van energie. Dus: hoe meer ik me inspan, hoe meer rust ik daarna nodig heb.

Ik heb met name de afgelopen week ervaren, hoe inspirerende activiteiten mij energie geven. Wat me vooral opvalt, is dat ik me de (beruchte?) tweede dag na een korte nacht ook redelijk fris voel. Misschien omdat ik me nu beter ontspan, waardoor ik minder de ervaring van moeheid heb. Naast minder moe te zijn, merk ik dat ik de laatste tijd sterker energie krijg van inspirerende activiteiten. Ik vermoed dat mijn regelmatige bezoeken aan een fasciatherapeut  een rol spelen in mijn nieuwe ervaringen. Door deze bindweefselmassage voel ik steeds meer energie-processen in mijn lijf. Wellicht laat ik me nu makkelijker prikkelen door mijn omgeving. Deze prikkeling kan bijvoorbeeld komen van een gesprekspartner of van dansmuziek.
Ik ben er nog niet in welke woorden ik dit fenomeen het beste kan beschrijven. Wordt vervolgd.
 
31-5-09  Strafrecht lijkt averechts te werken
Versie 1 Gebaseerd op het boek "Afscheid van het strafrecht" van Louk Hulsman (zie favoriete boeken).

Eerst hoe ik dit boek op het spoor ben gekomen. Dit jaar is Louk Hulsman overleden en de NRC schreef een artikel  over deze "anarchist". Ah, dacht ik, de NRC noemt iemand een anarchist, dat belooft wat. Juist bij dergelijke artikelen kan ik de NRC (bij gebrek aan beter) zowaar inspirerend vinden.

Louk Hulsman stelt dat strafrecht een marginale rol speelt bij de oplossing van sociale conflicten. Het beetje invloed dat het strafrecht heeft, vindt hij negatief en conflictverhogend.

Een voorbeeld. Dit weekend staat een uitgebreid artikel  in de NRC over de bedreiging van ambulancepersoneel door een 20-jarige man, vorig jaar. In dit geval is er een proces-verbaal opgemaakt en komt de zaak binnenkort voor de strafrechter. Ik vraag me af, wat de betrokkenen én hun omgeving winnen met deze werkwijze.

Ik vermoed dat Louk Hulsman in bovengenoemd voorbeeld zou kiezen voor een commissie van bemiddelaars. In de commissie zitten dan in ieder geval een ambulancemedewerker en iemand uit de leefomgeving van de man. Door te luisteren stimuleert de commissie, dat beide partijen hun gevoelens tonen. Vaak biedt deze werkwijze de opening naar het vinden van een regeling van het conflict.

Mijns inziens levert deze aanpak wél een bijdrage aan de oplossing van sociale conflicten.
 
26-4-09  Communicatie en de "zwakste schakel"
Versie 2 Bij een ketting is de "zwakste schakel" ook daadwerkelijk de zwakste schakel. Bij communicatie ligt dat volgens mij juist omgekeerd. In mijn ogen is daar de stèrkste schakel de "zwakste schakel".

Als twee of meer mensen met elkaar communiceren, heeft één van hen de meeste communicatieve vaardigheden. Hij (zij) is de sterkste schakel. Met name zijn vaardigheden bepalen hoe gelijkwaardig de communicatie is.

Bij ontevredenheid over het niveau van de communicatie ligt dit volgens mij vooral aan de sterkste schakel. Daarom vind ik hem de "zwakste schakel". Dit komt, omdat hij òf zijn vaardigheden onvoldoende inzet, òf dat hij zijn vaardigheden al ten volle inzet.

In mijn werk als verzorgende kom ik soms bij zogenaamde lastige mensen. Dankzij mijn communicatieve vaardigheden ervaar ik deze mensen niet als lastig. Zo ben ik in staat het gesprek met deze "lastige" mensen gelijkwaardiger te maken.
 
15-2-09  De prijsvorming bij olie
Versie 2 De titel van één van de korte berichten in de NRC van afgelopen woensdag luidt: IEA ziet fors lagere vraag naar olie. Als ik de (wereldwijde) afname uitreken, blijkt deze 1,1% te bedragen. Het intrigeert mij waarom de NRC een afname van 1,1% fors noemt. Wellicht is een afname niet gebruikelijk, maar dat is voor mij nog geen reden deze afname fors te noemen.De daling van de olieprijs, die noem ik fors (ga in de grafiek met de cursor naar '1y'). Deze daling komt wellicht omdat in de VS de vraag naar olie in 2008 met 10% is afgenomen. In de jaren daarvoor was er sprake van een olietekort en een geringe productiestijging. Deze omstandigheden zijn mogelijk een verklaring van de forse daling van de olieprijs. Zie peakoil.nl  voor diverse nuanceringen op deze uitleg.
 
12-1-09  Alternatieve meningen via internet of de vakbonden
Versie 1 De genoemde paragrafen verwijzen naar het boek "Understanding Power" van Noam Chomsky.

Ik denk dat het van alle tijden is, dat het gros van de mensen gelooft wat de machthebbers hen vertellen. Een belangrijke reden is wellicht het ontbreken van alternatieve meningen in de media. Hierbij definieer ik een alternatieve mening als een mening die de bestaande machtsstructuur ter discussie stelt.

Heden ten dage komen in de commerciële media alternatieve meningen nauwelijks aan bod. Dit gebeurde bijvoorbeeld wel in de traditionele arbeiderskranten. Chomsky heeft het Propaganda Model ontwikkeld (zie § 1.6). Dit model voorspelt dat het gehele spectrum aan elitaire belangen aan bod komt in de commerciële media. Wat voor de elite niet van belang is, komt niet aan bod. Bij de verificatie van het model mochten de media zelf de nieuws-onderwerpen aandragen. Keer op keer bleek het Propaganda Model overeen te komen met de werkwijze van de media. Dat de media de uitkomst van de verificatie negeren, past geheel bij de werkwijze volgens het model.

Internet biedt een scala aan alternatieve meningen. Dit hoeft nog niet meteen zaligmakend te zijn. Postman waarschuwt kritisch te zijn bij nieuwe technieken (zie video's). Ook Chomsky wijst op de risico's van internet (zie § 8.4). Internet kan mensen gescheiden van elkaar houden, ieder voor zijn eigen scherm.

Internet wordt volgens mij een succesvolle techniek voor de samenleving, als een zoekmachine de waardering van internet-pagina's laat meetellen. Net zoals een boekverkoper mij andere boeken kan aanraden, kan een zoekmachine mij pagina's aanraden die ik wellicht ook positief waardeer. Meld me s.v.p. als je een zoekmachine kent, die rekening houdt met de voorkeuren van elke gebruiker.

Naast internet zie ik ook een rol weggelegd voor de vakbonden. Ik vind dat zij veel meer de rol van de verdwenen arbeiderspers kunnen oppakken. De huidige vakbonden committeren zich naar mijn mening teveel aan de bestaande machtsstructuur (zie § 10.7). Zodra een vakbond structureel ook alternatieve meningen laat horen, word ik lid van die vakbond.
 
7-1-09  Zes vragen over techniek
Versie 1 Op YouTube heb ik een mooie lezing van Neil Postman (1931 - 2003) gevonden (zie favoriete video's). Eén van zijn speerpunten is: wees kritisch inzake nieuwe technieken.
Hij adviseert ons zes vragen te stellen bij een nieuwe techniek:
  - Wat is het probleem waarvan deze techniek een oplossing is?
  - Wiens probleem is het?
  En door het oude probleem op te lossen met een bepaalde techniek:
  - Welke nieuwe problemen kunnen er ontstaan?
  - Welke mensen of instellingen zullen hier ernstige schade van ondervinden?
  - Welke veranderingen in taal gaan er plaatsvinden?
  - Welke nieuwe bronnen van politieke of economische macht zullen opkomen?
 
  Hij verwacht dat de 21-ste eeuw geen ingewikkelder problemen oplevert dan de 20-ste, 19-de, 18-de, ..., eeuw. Wel adviseert hij ons mee te blijven praten over de invoering van nieuwe technieken.
 
17-10-08  Andrew Weil over drugs
Versie 1 Gebaseerd op het boek "The marriage of the sun and moon" van Andrew Weil (zie favoriete boeken).

Andrew Weil beschrijft allerlei soorten drugs vanuit eigen ervaring en vanuit objectieve observatie. Maar naast drugs beschrijft hij ook andere manieren om een veranderde bewustzijnstoestand te ervaren. Bijvoorbeeld een zweethut bezoeken of met blote ogen naar een totale zonsverduistering kijken. Gezien de frequentie van zonsverduisteringen  verwacht ik eerder een zweethut te bezoeken.
  Zijn theorie over veranderde bewustzijnstoestanden heeft hij uitgebreid beschreven in het boek "The natural mind". In het boek "The marriage of the sun and moon" geeft hij de volgende samenvatting.
  - Menselijke wezens hebben een aangeboren drang bewustzijnstoestanden te ervaren, die anders zijn dan het normale waakbewustzijn. Vanaf erg jonge leeftijd experimenteren kinderen met technieken om hun bewustzijn te veranderen.
  - Dergelijke experimenten zijn normaal. Elk persoon is veel tijd in andere bewustzijnstoestanden, of hij/zij zich daar nu wel of niet van bewust is.
  - Veranderde bewustzijnstoestanden vormen een continu spectrum vanaf het gewone waakbewustzijn. Er is bijvoorbeeld geen kwalitatief verschil tussen een film kijken (lichte concentratie) en in trance zijn (diepe concentratie).
  - Hoewel specifieke externe prikkels, zoals drugs, andere bewustzijnstoestanden teweegbrengen, ze veroorzaken ze niet. Deze andere bewustzijnstoestanden komen voort uit interacties van enkel innerlijke psychische krachten. Externe prikkels geven mensen de gelegenheid een ervaring te hebben, die ze ook kunnen hebben zonder die prikkels. Daarom is een door drugs verkregen bewustzijnstoestand in essentie dezelfde als een toestand die door chanting of meditatie is bereikt.
  - Het is waardevol te leren weloverwogen en bewust in andere bewustzijnstoestanden te gaan, omdat dergelijke ervaringen een ingang zijn naar een vollediger gebruik van het zenuwstelsel, naar de bewustwording van ongebruikt menselijk potentieel en naar een beter functioneren in de gewone bewustzijnstoestand.
 
  In het boek noemt hij ook, wat in zijn ogen een goede omgang met drugs omvat:
  - het besef dat het product in kwestie een drug is, of het nu bijvoorbeeld om marihuana of koffie gaat;
  - het besef dat de effecten van een drug afnemen, naarmate we de drug vaker of meer gebruiken;
  - het vermogen de drug korte of langere tijd niet te gebruiken;
  - het vermogen met de drug te stoppen, als het de gezondheid nadelig beďnvloedt.
 
  Ik vind dit boek een aanrader voor een ieder, die overweegt drugs te gaan gebruiken. Zelf kies ik voorlopig nog voor de drugsvrije wegen naar andere bewustzijnstoestanden.
 
3-9-08  Incident, verdacht, patroon
Versie 1 Een huisgenoot vertelde mij een aantal jaar terug het rijtje incident, verdacht, patroon. Als ik bijvoorbeeld 1x duizelig word na het eten van een kroket, zie ik dit als een incident. Gebeurt het ook als ik voor de tweede keer een kroket eet, dan wordt het verdacht. Bij de derde keer is de relatie tussen die gebeurtenissen blijkbaar een patroon voor mij. De kans is dan groot, dat ik mijn gedrag ga aanpassen door geen kroketten meer te eten.

Patronen zijn er op allerlei terreinen in ons leven. Een sociaal patroon is bijvoorbeeld partnerkeuze in combinatie met een kortdurende relatie. Zelfreflectie vind ik belangrijk, als ik een patroon wil opsporen. Zelfreflectie leidt voor mij tot zelfkennis.

Een citaat van Cornelis: 'Gevoel en gevoeligheid kunnen we niet leren, wat we leren is [...] zelfkennis' (zie zijn definitie van gevoel ). Dit waarschuwt mij voor luisteren naar mijn gevoel, zonder aan zelfreflectie te doen. Zonder zelfreflectie leef ik van incident naar een soortgelijk incident. Via mijn verstand leer ik beter naar mijn gevoel te luisteren. Dan leef ik van incident naar een andersoortig incident. Waar ik vervolgens weer van kan leren...
 
9-5-08  Zuur/base-evenwicht in de voeding
Versie 1 De theorie achter het zuur/base-evenwicht is, dat je je lichaam helpt als de balans van je voeding bij voorkeur licht basisch is. Als je weinig groenten en fruit eet, ligt de balans al snel aan de zure kant. Lijkt geloofwaardig, toch?

Ons lichaam is goed in staat de zuurgraad van het bloed binnen smalle marges te houden. Een overvloed aan zure stoffen wordt bijvoorbeeld via de nieren of de longen uitgescheiden. Vanuit het oogpunt van zuurgraad is er volgens mij dus geen probleem met een zuur eetpatroon.

Als analogie bedacht ik de overeenkomst tussen zuur/base-evenwicht en lichaamstemperatuur. Onder uiteenlopende omstandigheden blijft mijn lichaamstemperatuur constant. Ik heb nog niet gehoord over een dieet met de volgende strekking: zorg dat uw eten gemiddeld 37 graden is!

Ik eet groenten en fruit om diverse redenen, maar dus niet vanwege hun basische bijdrage.
 
3-10-07  Scenario van het (huwelijks) relatiedrama
Versie 1 Mooi artikel over de valkuilen van een relatie. Het beschrijft een relatiedrama in zes bedrijven.

In sommige relaties blijven beide partners steken in het eerste bedrijf. Partners met een gezonde, volwassen relatie bevinden zich de meeste tijd in het zesde bedrijf. In dat bedrijf wordt het anderszijn van de partner in de ogen gekeken, gerespecteerd en bewonderd.

Klik door naar Scenario van het (huwelijks) relatiedrama.
 
21-9-07  Leegte in en om ons
Versie 2 Ik heb een massa van 70 kg en een volume van ca. 74 liter. Mijn lichaam is opgebouwd uit atomen. In de atomen is de verhouding tussen de atoomkern en de lege ruimte maar liefst 1 : 500.000.000.000. Dit betekent dat mijn massa in een volume van slechts 0,00000000015 liter is geconcentreerd. Ter vergelijking: een druppel water heeft een volume van ongeveer 0,005 liter.

De leegte om ons heen, in het universum, blijkt niet echt leeg te zijn. Het vermoeden is, dat de energie in het vacuüm van het universum waarschijnlijk een factor 10 tot de 120-ste (een 1 met 120 nullen) groter is, dan de energie die in materie aanwezig is.

Is leegte juist volheid, is er heel veel bijna-leegte, of ...?
 
31-8-07  Dagindeling en TV-kijken
Versie 2 Sinds een paar jaar zit ik nauwelijks meer uitgeteld voor de TV, waarschijnlijk dankzij mijn dagindeling.

Ik werk buitenshuis tot het begin van de middag. Thuisgekomen doe ik de meeste dagen een middagdutje. De rest van de dag heb ik zo weer puf dingen te ondernemen.
 
3-8-07  Marktwerking ondermijnt vertrouwen
Versie 2 Een lezing  van Dorien Pessers  maakte mij duidelijk, wat er gebeurt bij een verschuiving van rechtsorde naar economische orde. Sinds de jaren zeventig is er een gestage verschuiving in het evenwicht tussen rechtsorde en economische orde, die uiteindelijk zal resulteren in de huidige triomf van de economische orde. Zij stelt dat rechtsorde is gebaseerd op vertrouwen en economische orde op wantrouwen.

Rechtsorde is het resultaat van een lang proces, dat heeft geleid tot sociaal vertrouwen tussen vreemden. Economische orde kent marktautoriteiten die niet het algemeen belang behartigen, maar slechts de deelbelangen van marktpartijen en consumenten.

Het economisch dirigisme leidt tot een cultuurverandering. Zij noemt voorbeelden als de fraudes in de bouwwereld, de zelfverrijking door managers, de schade die door wezenloze managers in het onderwijs is aangericht, de falende hulpverlening in de jeugdzorg, de banalisering van de publieke omroep die daarmee aan countervailing power verliest, en de enorme prijsstijgingen als gevolg van privatisering of verzelfstandiging.

Zelf herken ik het wantrouwen het sterkst richting zorgverzekeraars. Ik heb er geen vertrouwen in dat zij het goed met mij (of de samenleving) voor hebben. Zij willen uiteindelijk toch geld verdienen. Bij kleinschalige aanbieders als een groenteboer stoort mij dit niet, wel als het aantal aanbieders beperkt is.
 
25-6-07  Duurzaam beleggen
Versie 1 Op zondag 10 juni 2007 zond VARA de documentaire Bankgeheimen  (start bij Firefox na reclame) van Zembla uit. De documentaire laat zien, in welke discutabele projecten de vier grote banken in Nederland een deel van hun geld steken.

Voor mij is deze documentaire weer een reden te kiezen voor Triodos Bank en ASN Bank.
 
21-6-07  Ook gehoorzaam in oorlogstijd
Versie 1 In een NRC-artikel  over ambtenaar H.M. Hirschfeld (1899 - 1961) komt ter sprake, welke instructies er in oorlogstijd gelden voor ambtenaren. In 1937 had de Nederlandse regering 'Aanwijzingen betreffende de houding aan te nemen door de bestuursorganen van het rijk [...] in geval van een vijandelijke inval' opgesteld.

Over verzet zeggen de Aanwijzingen: 'Door personen, niet tot de militaire macht behorende, hoe groot hun verontwaardiging ook moge zijn, mag geen enkele daad van geweld of tegenweer worden verricht'.

Na 1945 wordt het beleid van Hirschfeld tijdens de oorlog beoordeeld. Wat men Hirschfeld aanrekende, was dat hij 'zo weinig besef had getoond van de noodzaak tot verzet'.

Dergelijke informatie vind ik in de boekenbijlage en pas ergens halverwege het artikel.
 
26-5-07  Nominaties voor het onderwijs
Versie 1 Diverse waardevolle boeken komen de laatste jaren op mijn pad. Ik denk wel eens: waarom heb ik op school nauwelijks iets geleerd over deze onderwerpen? Het betreft:
- gevoelens en behoeften betrekken bij communicatie;
- de effecten van macht.

Voor inzicht in deze onderwerpen hoef je niet super-intelligent te zijn. Je komt namelijk dagelijks met deze onderwerpen in aanraking. Dat lijkt me een belangrijke voorwaarde om mee te kunnen praten.
 
25-5-07  De ene consument is de andere niet
Versie 1 In het perspectief van de ondernemer is de ene consument geliefder dan de andere. Een consument die veel geld uitgeeft, is een graag geziene gast.

Wel bestaat het risico dat rijke consumenten hun geld elders gaan besteden. Vandaar de volgende indeling met een toenemende afhankelijkheid.
- eigenzinnige consument;
- meegaande consument;
- verslaafde consument;
- chronisch zieke consument.

Kassa, als je monopolist bent van een product voor rijke, afhankelijke consumenten!
 
22-7-06  Nijmeegse vierdaagse
Versie 1 Twee doden tijdens de eerste dag van de Nijmeegse vierdaagse. Voor mij geen reden de vierdaagse af te blazen. De deelnemers kiezen zelf voor deze extreme inspanning.

De verantwoordelijkheid van de organisatie beperkt zich wat mij betreft tot de route. De route moet berekend zijn op het aantal deelnemers.

Misschien besluit de organisatie volgend jaar een medische keuring in te voeren. Oftewel een externe autoriteit die de knoop doorhakt. Laat elke wandelaar die beslissing zelf nemen.
 
13-2-06  Vrijheid van meningsuiting
Versie 2 De rel rondom de Deense cartoons doet mij denken aan de theorie van de transactionele analyse. Eric Berne stelt hierin, dat je je grofweg op drie manieren kunt gedragen: als kind, als volwassene of als ouder (zie ook mijn samenvatting).

Ik vind het belangrijk dat de volwassene in ons vrijheid van meningsuiting heeft. Maar het kind? Eric Berne onderscheidt het speelse en het rebelse kind. Het speelse kind zal niet op het idee komen te kwetsen. Ik vind kwetsen passen bij het rebelse kind in ons.

Voor het rebelse kind geldt wat mij betreft: hoe groter het publiek, hoe beperkter de vrijheid van meningsuiting.
 
10-2-06  Relatie VS - islam
Versie 1 Ergens in zijn boek Het Paradijs wanhopig gezocht noemt Ziauddin Sardar de val van de Muur in Berlijn op 9 november 1989. Met een groepje vrienden volgde hij die avond de ontwikkelingen op TV.

Eerst waren ze opgetogen over de ontwikkelingen. Tot gedurende de nacht één van hen de vraag stelde: 'Maar wie is de volgende vijand van de VS?' Hij beschrijft dat iedereen zich toen realiseerde, dat dit de islam was.
 
21-11-05  NRC of Ode?
Versie 2 De VPRO heeft de documentaire 'Als de dollar valt' in samenwerking met de NRC gemaakt. Het verbaast me daarom niet, dat de geselecteerde deskundigen praten binnen de denkkaders van het internationale bedrijfsleven.

Enkele maanden geleden kwam de econoom Bernard Lietaer aan het woord in Ode. Ik vind hem iemand die denkt vanuit het belang van de samenleving. Hij schetst mijns inziens een haalbaar scenario met lokaal geld naast mondiaal geld. In dit scenario hoeft de val van de dollar niet tot paniek alom te leiden. Onder andere de mogelijkheid van invloed op je eigen leefomgeving spreekt mij aan in de ideeën van Lietaer.

Nu heeft de VPRO-documentaire voor mij een te hoog gehalte 'wat kan ik met deze informatie?'.
 
1-10-05  Rente en religies
Versie 3 Gebaseerd op het boek "Het geld van de toekomst" van Bernard Lietaer. Zie ook de samenvatting.

Ik durfde niet te vermoeden dat rente (interest) zo gunstig is voor de rijksten in onze samenleving. In 1982 is het effect van interest onderzocht in Duitsland. Alle Duitsers werden gegroepeerd in tien inkomenscategorieën. In dit ene jaar bedroegen de overdrachten aan interestbetalingen en -ontvangsten tussen deze tien groepen een brutototaal van DM 270 miljard. Per groep is berekend wat de netto-interestoverdracht is (ontvangen interest minus betaalde interest). De resultaten staan in deze grafiek. De grafiek toont de systematische overdracht van welvaart van de armste 80% van de bevolking naar de rijkste 10%. De rijkste Duitse huishoudens hadden in 1982 een rentevoordeel van ca. 14.000 DM per huishouden.

In het jodendom was rente technisch gesproken alleen verboden onder joden. Dit stelde hen in staat om met rente te lenen aan niet-joden. Deze praktijk werd een van de redenen van hun impopulariteit in de Middeleeuwen.

De katholieke kerk was oorspronkelijk tegen rente. Hendrik VIII legaliseerde interest voor de eerste keer in de westerse wereld in 1545, nadat hij met de paus had gebroken. Pas in de 19-de eeuw wijzigt de houding van de katholieke kerk. De zonde van rente werd nooit officieel ingetrokken, maar werd gewoon vergeten.

Alleen islamitische religieuze leiders herinneren iedereen vandaag de dag nog steeds aan het verbod op rente.

Blijkbaar heeft de islam een standpunt over rente die gunstig is voor 80% van de bevolking. Intrigerend dat ik over dit onderwerp nauwelijks tot niets verneem in de hedendaagse discussies.
 
12-8-05  Matteüs 25:14-30
Versie 3 Tot voor kort dacht ik dat de gelijkenis van de talenten  over geld gaat. Nu denk ik dat het gaat over beloning in ruimere zin. Ik herken thema's als inzet, zelfkennis en zelfontplooiing.

Van vijf naar tien en van twee naar vier: steeds 100 procent erbij. Voor mij staat die 100 procent symbool voor je optimale inzet. Niet meer, want dat hou je niet vol. Niet minder, want dan ga je des te meer de rol van figurant in het leven van anderen spelen.
Drie verschillende beginwaarden: vijf, twee en één. Ik zie in de beginwaarde je mate van zelfkennis. Dat sluit voor mij aan bij de zinsnede: want aan een ieder die heeft, zal gegeven worden.
Wat er staat over geld in de grond versus geld op de bank, interpreteer ik als volgt. Stel je open voor je omgeving, want dat is een voorwaarde tot zelfontplooiing.
 
15-7-05  Foto in beeld
Versie 1 Tot mijn verbazing zag ik de foto van Mohammed B. in beeld bij het NOS journaal. Volgens mij is onze samenleving niet gebaat bij deze informatie.

Doordat de foto naast de nieuwslezer zichbaar is, krijgt de kijker langdurig de nonverbale boodschap: de verdachte is een zuidelijk type met baard.

Verder vereenvoudigt een foto de identificatie. Nu kan (moet?) iedere man zijn baarddracht veranderen, al naar gelang hij wel of niet op Mohammed wil lijken.
 
16-6-05  Vrij verkeer van personen
Versie 3 Grensovergang Nederland - Duitsland. Terwijl het meeste verkeer ongehinderd de grens passeert, stopt de bus van Eurolines. Blijkbaar op afspraak. Iedereen moet zijn paspoort laten zien. Passagiers met een donkere huidskleur kunnen rekenen op een uitgebreide belangstelling van de douanebeambte.

Enkele paspoorten worden meegenomen ter controle, waaronder de mijne. Na teruggave blijkt het haar van twee alto's te paars te zijn. Zij worden naast de bus gefouilleerd, hun handbagage ondergaat een grondige inspectie.

Een mede-passagier vertelt mij dat zij uit ervaring weet, dat dit haar bij het vervolg van de busreis ook staat te wachten bij de Duits-Deense en de Deens-Zweedse grens. Als ik de volgende dagen per trein en boot naar resp. Denemarken en Noorwegen ga, hoef ik mijn paspoort niet meer te laten zien.

Inmiddels drie jaar later vermoed ik dat deze actie niet te maken heeft met busje plagen. Volgens mij richt deze werkwijze zich op mensen die weinig geld uitgeven. Dergelijke mensen tellen vanuit economisch oogpunt nauwelijks mee in onze samenleving. Dus waarom zou je die groep laten meeprofiteren van het Schengen-akkoord?
 
16-6-05  Trein, bus of liften?
Versie 2 Voor mijn reis naar Oslo maakte ik de afweging tussen trein, bus of liften. Een vliegreis vind ik saai, je ziet niet hoe het landschap en het weer veranderen tijdens de reis.

De trein vind ik prettige maar wel dure keuze. Concurrentie op het spoor komt op de een of andere manier niet van de grond. Trouwens, in Hamburg koop je sneller een internationaal treinkaartje dan in Amsterdam.

Duidelijk goedkoper is de bus. De reis duurt wel langer. Ik vermijd een matige nachtrust door onderweg in een stad te overnachten; de volgende dag pak ik dan een andere bus.

Het meest avontuurlijk en goedkoop is zonder meer liften. Toch zie ik nadelen. Ik heb weinig met de mensen van wie ik grote kans loop een lift te krijgen: type carričre, veel van huis, eenzijdig leven. Bovendien geef ik als lifter geen economische prikkel af. Ik bedoel, door een trein- of buskaartje te kopen ondersteun ik het openbaar vervoer. Daar waar het geld heen stroomt, daar ontplooit een ondernemer zijn activiteiten.

Uiteindelijk is de reis een afwisseling geworden van bus, trein en boot. Een aanrader!
 
20-2-05  Giro 555
Versie 1 Dankzij de media zijn we goed op de hoogte van de rampen in de wereld. Sterk onderbelicht blijft de rol van het Westen in de instandhouding van de misère in vele landen.

Het Westen geeft haar restanten weg en ontwricht daarmee de economie van de ontvangende landen. Het Westen stimuleert monoculturen, waardoor voor haar eigen consumenten de kosten laag blijven. Het Westen hanteert voor haar eigen burgers hoge normen inzake welzijn, maar kijkt bij de import vaak alleen naar de prijs van een product.

Ik kies er voor mijn geld vooral aan eerlijke of duurzame producten te besteden. Voor mijn gevoel bereik ik daar meer mee dan met het storten van geld op giro 555.
 
15-11-04  De media als olie op het vuur
Versie 1 Na de moord op Theo van Gogh verbaas ik me die dag (weer) over de onzorgvuldigheid van de NOS.
Een collega-kunstenaar doet de uitspraak dat er nu misschien 'een fysieke reactie van onze kant' gaat komen. De NOS laat in het midden welke tweedeling de man bedoelt. Zijn de 'anderen' de extremisten, de Marokkanen, de moslims, de ...?
Ook meldt de NOS dat een jallabah 'vaak' door Marokkanen wordt gedragen. Op de Dappermarkt zie ik oudere (Marokkaanse?) mannen wel eens lopen in een jallabah, maar niet meer dan dat.

Ik wens de NOS toe dat zij een oase van nuance wordt te midden van bedrijven die met nieuws hun geld willen verdienen.
 
24-10-04  In wiens bed men slaapt, wiens woord men spreekt?
Versie 1 De NRC (22-10) bericht over de legionellabesmetting in het Amstel Hotel. De berichtgeving gaat mijns inziens vooral over twee punten: de reactie van het Amstel Hotel na de besmetting en de situatie in het buitenland.

Wel staan de volgende twee zinsneden in het artikel: "Hoofdoorzaak zijn rammelende warmwaterleidingen ..." en "Tegelijk dienden accommodaties [na 2000] hun [warmwater-]installaties te verbeteren".

Ik trek hieruit de conclusie dat het Amstel Hotel het gevaar van legionella flink heeft onderschat. De redacteur doet hier geen uitspraken over. Wat zou het zijn, dat hij/zij zo coulant is voor het Amstel Hotel?
 
22-8-04  Het jaarsalaris van een leeuw
Versie 3 De mogelijkheid van topsalarissen zit volgens mij ingebakken in het huidige kapitalistische systeem. Elke ondernemer maximaliseert op zo kort mogelijke termijn twee zaken: zijn marktaandeel en zijn winst. Ik zie in de mogelijkheid van winstmaximalisatie voor ondernemers de bron van veel ellende.

Soms wordt onze maatschappij vergeleken met de natuur. Survival of the fittest  als excuus van de rijken richting de armen. Het grootste stuk vlees voor de sterkste. Oppotten is niet voor dieren weggelegd. Een dier kan zijn winst maximaliseren door de beste leefomgeving te veroveren. En ook als hem dit lukt, blijft hij (per definitie?) in harmonie met zijn omgeving leven.

Gandhi zei eens: "Er is genoeg voor ieders behoefte, maar niet voor ieders hebzucht.". Inspirerend om vanuit deze gedachte mijn uurtarief en jaarsalaris te beoordelen.
 
19-9-04  De strijd van Ayaan
Versie 2 Ayaan Hirsi Ali zet zich in voor de positie van onderdrukte vrouwen. In mijn ogen kiest zij voor de strategie om aan het einde van het traject te gaan staan en tegen deze vrouwen te roepen dat ze haar kant op moeten komen. Het lijkt mij effectiever als een willekeurige helper bij de vrouwen gaat staan en hen helpt richting het einddoel. Een ondersteunende arm in plaats van het verschil benoemen.
 
22-8-04  Het jaarsalaris van een leeuw
Versie 2 De mogelijkheid van topsalarissen zit volgens mij ingebakken in het huidige kapitalistische systeem. Elke ondernemer maximaliseert op zo kort mogelijke termijn twee zaken: zijn marktaandeel en zijn winst. Ik zie in de mogelijkheid van winstmaximalisatie voor ondernemers de bron van veel ellende.

Soms wordt onze maatschappij vergeleken met de natuur. Survival of the fittest  als excuus van de rijken richting de armen. Ik kan me voorstellen dat een dier zijn winst maximaliseert door zijn marktaandeel te verbeteren. Volgens mij leven dieren per definitie in harmonie met hun omgeving.

Gandhi zei eens: "Er is genoeg voor ieders behoefte, maar niet voor ieders hebzucht.". Inspirerend om vanuit deze gedachte mijn uurtarief en jaarsalaris te beoordelen.
 
13-8-04  Organisatiegraad
Versie 1 Als machtigen ergens een hekel aan hebben, is het aan onmachtigen die zich gaan organiseren en hun stem laten klinken. Stel je voor: je zou in plaats van de huidige schijn-democratie een echte democratie krijgen. Dat laat je als machtige niet over je kant gaan. Vandaar dat bijvoorbeeld de (georganiseerde!) werkgevers van tijd tot tijd proberen de vakbonden te marginaliseren. Een andere truc is de leiders van bijvoorbeeld een vakbond op een voetstuk te plaatsen, zodat zij zich ook tot de machtigen gaan rekenen.
 
7-7-04  Lang leve de ruggespraak
Versie 1 Eens in de vier jaar kiezen we politici die vervolgens 'vrij van ruggespraak' hun stem mogen laten klinken als ze in functie zijn. Ik merk in ieder geval bij GroenLinks dat politici gerust meer ruggespraak mogen houden. Hoe meer een politicus laat blijken naar zijn achterban te luisteren, hoe betrokkener de achterban wordt. Actie = reactie.

Ik zie vooral twee voordelen. Ten eerste vermindert het 'los-zand-gehalte' in onze samenleving. En verder hoeft een partij veel minder energie te steken in het verkiezingsprogramma. Dit programma hoeft alleen maar de uitgangspunten van de partij te omvatten. Tijdens de rit bepaalt voornamelijk de achterban de koers van een politicus.

Een politicus moet mijns inziens binnen de partij vooral de vaardigheden samenvatten en dilemma's benoemen gebruiken. De vaardigheid overtuigen vind ik meer voor gebruik buiten de partij. Te allen tijde moet hij op de hoogte zijn van de rechtsregels.
 
3-7-04  Superroofdier
Versie 1 Heeft er eerder in evolutie een superroofdier bestaan dat aan zijn eigen succes ten onder is gegaan? Bijvoorbeeld een variant op de jachtluipaard die niet is aangewezen op verzwakte antilopen, maar die willekeurig welke antilope kan vangen. En dat dit roofdier zo toeneemt in aantal, dat er na verloop van tijd geen voedsel meer is waarna een snelle uitsterving volgt...?? Of zijn er op deze manier omnivoren ontstaan?
 
13-6-04  Heersende verhalen
Versie 2 Ik heb net stukken gelezen uit het boek Een vrouwelijke geschiedenis van de wereld  van Marilyn French (zie bronvermelding). Een gedachte van haar die mij aanspreekt, is dat nieuwe heersers oude verhalen aanpassen om hun macht te bestendigen.

Bij ruzie vroeger hoorde ik mijn moeder zeggen: "Met woorden!". De slimme heersers hebben het blijkbaar gewonnen van de sterke heersers. Ik zie dat ook terug in de hogere salarissen voor intellectueel werk.

Ik ben benieuwd hoe de huidige heersers het systemisch denken (zie ook mijn impro-pagina) gaan inpassen in hun verhalen. Voor mij betekent deze denkwijze dat inkomensverschillen vooral worden bepaald door verschil in inzet. En hoe zullen de huidige heersers de beloning van schaarste gaan combineren met de theorie van systemsich denken? Ik denk dat ze nog ettelijke jaren kiezen voor de optie negeren.
 
3-5-04  Integratie op z'n West-Europees
Versie 1 Een veelgehoord argument inzake integratie is dat nieuwkomers de heersende gebruiken moeten respecteren. Doen 'onze' emigranten dat dan ook? Lang geleden in ieder geval niet...

In alle gekoloniseerde landen is geen sprake geweest van respect voor de heersende gebruiken. Destijds schrokken de Westerse emigranten er niet voor terug om de autochtone bevolking te onderdrukken, te verdrijven of uit te moorden.

Volgens mij heeft onze cultuur een agressieve kant. Vreedzamere culturen, maar ook het milieu, maken een gerede kans het loodje te leggen door onze cultuur.

De zogenaamde hoogwaardige aspecten van onze cultuur zijn, vrees ik, geen garantie voor respect voor zwakkeren. In het begin van de 20-ste eeuw schijnt Duitsland behoorlijk ontwikkeld te zijn geweest. Toch zijn de nazi's daar aan het bewind gekomen.

Dus ik pleit voor meer relativering van onze huidige cultuur.
 
3-4-04  Economische immigranten
Versie 1 Zelfs binnen GroenLinks gaan stemmen op om het verschijnsel van eerste- en tweederangs burgers te accepteren. Volgens mij laten deze GroenLinksers zich voor het karretje van het bedrijfsleven spannen. Want als het bedrijfsleven ergens bij gebaat is, zijn het gekwalificeerde, afhankelijke werknemers. En daarmee accepteer je ook dat het land van herkomst het zonder deze gekwalificeerde werknemers moet stellen.
Van de linkse politieke partijen verwacht ik eerder dat ze zich inzetten voor meer zeggenschap van de werknemers, zowel hier als in andere landen.
 
8-3-04  Geliefde woont in het buitenland
Versie 2 Ik vraag me af, hoeveel stellen er na het huwelijk in het buitenland gaan wonen. Het lijkt me redelijk als de verdeling tussen Nederland en het buitenland fifty-fifty  is.

Een prikkel in die richting kan zijn, dat de geliefde uit Nederland bij een volgend huwelijk met iemand uit het buitenland niet in Nederland kan wonen met deze nieuwe geliefde. Tevens vermindert deze regel waarschijnlijk het aantal gelegenheidshuwelijken.
 
3-3-04  Hoezo, intellectueel eigendom?
Versie 1 In onze samenleving kun je jezelf de eigenaar noemen van een gedachtenspinsel. Ook al hebben anderen dezelfde ideeën, als jij de eerste bent die de eigendomsrechten claimt, bezit je naast je woning en je partner ook een idee.

Vreemd eigenlijk, een idee kan in vele hoofden tegelijkertijd zitten en toch mag één persoon zich de eigenaar noemen. En bij een huis betaal je voor de bakstenen, maar hoe zit dat met de inspiratie die anderen je geven bij de ontwikkeling van een idee?

Ik ben benieuwd hoe de wereld er uit zou zien zonder intellectueel eigendomsrecht. Wat nu al gebeurt, wordt dan algemeen bekend: nieuwe technieken worden met belastinggeld ontwikkeld. De belastingbetaler krijgt een doorslaggevende stem in de besteding van het belastinggeld. Geen enkel bedrijf heeft het alleenrecht om een nieuwe techniek te gebruiken.
Bij creatieve producten stel ik mij het volgende voor. Een boek eindigt met de vraag om een vrijwillige donatie voor de schrijver. Een zanger verdient de kost voornamelijk met optredens.
Al met al lijkt het me een prettige wereld om in te leven.
 
19-2-04  Hoofddoeken, hoeren en kabouters
Versie 2 Welke woord hoort niet thuis in bovenstaand rijtje? Juist: hoofddoeken. Volgens mij vooral om het uiterlijke karakter er van. Of je als werknemer nu naar de hoeren gaat of in kabouters gelooft, het is allemaal toegestaan. Tenzij je naar de verkeerde hoeren gaat...

Enkele aspecten vind ik onderbelicht in de hoofddoeken-discussie:
- de hoofddoeken worden gedragen door een minderheidsgroep;
- de focus op het uiterlijk in plaats van op gedachten;
- de reputatie van de persoon in kwestie.

Het is zo makkelijk om als meerderheid te ageren tegen een (onbekende?) minderheid. Ik vind dat de meerderheid meer oog moet hebben voor zijn eigen machtspositie. De meerderheid kan dit laten blijken, door niet met twee maten te meten. Alsof een zichtbaar kapsel geen uitdrukking is van een bepaalde levenswijze. Stel dan als meerderheid voor om in publieke functies allen een pruik te gaan dragen.
Wel is het zo dat binnen de minderheidsgroep alleen de vrouwen de hoofddoek dragen. Het lijkt me dat hun mannen zichzelf geen gelijkwaardige beperking opleggen.

De discussie over hoofddoeken illustreert voor mij hoe belangrijk we tegenwoordig visuele kenmerken vinden. Terwijl toch bij de meeste werkzaamheden onze gedachten doorslaggevend zijn voor de geleverde werkprestatie.

Door datgene wat je doet en laat in je leven, bouw je een reputatie op. Een klant moet er op kunnen vertrouwen, dat iemands reputatie bij de sollicitatie tegen het licht is gehouden. Als iemand dan zwaar genoeg is bevonden, wat maakt een hoofddoek dan nog uit?
 
23-1-04  Gift of investering?
Versie 1 Trouw (21-1) bericht dat de weduwe van de McDonald's-oprichter 1,2 miljard euro schenkt aan het Leger des Heils. Het geld blijkt vooral geïnvesteerd te moeten worden in nieuwe vestigingen. Mijn wantrouwen zegt: hoe meer vestigingen, hoe meer mensen die via het Leger des Heils goedkoop eten nodig hebben. Jammer dat ik niets lees over de economische band tussen beide partijen. Ik zie de schenking vooral als een slimme investering van McDonald's. Het is goed voor de p.r. en de omzet. Ik vermoed dat het Leger des Heils slechts een klein deel van deze schenking mag gebruiken aan de vermindering van het machtsverschil tussen rijk en arm.
 


Bronvermelding
French, M., Een vrouwelijke geschiedenis van de wereld, Amsterdam, 1995.
Terug naar column